Đèn Twin-star Led

Đèn Twin-star Led

Đèn Twin-star Led là sản phẩm đèn led của hãng Oase được sản xuất tại CHLB Đức.

Thông tin chi tiết
Điện áp 24VDC. Công suất 75W(2x35). Độ chiếu sáng cao lên tới 10m. Sản xuất Oase CHLB Đức

Điện áp 24VDC.
Công suất 75W(2x35).
Độ chiếu sáng cao lên tới 10m.
Sản xuất Oase CHLB Đức

Bình luận