Hệ thống đài phun nước bể phun tràn trụ sở Crucial Tech Group Korea

Hệ thống đài phun nước bể phun tràn trụ sở Crucial Tech Group Korea

Thông tin chi tiết
[ Đài phun nước ] - Hệ thống đài phun nước bể phun tràn trụ sở Crucial Tech Group, Hàn Quốc

Hệ thống đài phun nước chảy tràn tam cấp bên phải toà nhà Tập đoàn Crucial

Hệ thống đài phun nước chảy tràn tam cấp chụp từ trên cao

Hệ thống đài phun kết hợp chảy tràn phía bên trái toà nhà

Bình luận